Bydgoskie Stowarzyszenie

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

Aktualności
------------------------------

------------------------------

* NOWE PROJEKTY STOWARZYSZENIA

1. Od maja 2024 rusza po raz kolejny program Zielony Parasol. W ramach projektu chorymi i ich rodzinami zajmować się będzie zespół specjalistów: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, masażysta, opiekunka i psycholog. Przekażą oni konkretną i praktyczną wiedzę na temat opieki, pielęgnacji i aktywizacji chorego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (tel. 663 427 557 lub e-mail: alzheimerbydgoszcz@wp.pl).

2. Do 30 maja 2024 czekamy na zgłoszenia do projektu "Droga do Reintegracji". W ramach projektu chorych w ich domach odwiedzi nasz wyspecjalizowany zespół (terapeuta zajęciowy, psycholog i opiekunka). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 663 427 557 lub e-mail: alzheimerbydgoszcz@wp.pl.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 22.03.2024 roku o godzinie 16:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne – Prezes.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.
7. Sprawozdanie finansowe – Skarbnik.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie nowych członków – informacja.
12. Skreślenie członków – informacja.
13. Przyjęcie uchwały o zwolnieniu ze składek członkowskich.
14.Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na usługi teleinformatyczne.
15. Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na paliwo.
16. Przyjęcie uchwały o zakupie mieszkania.
17.Przyjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia.
18. Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu.
19. Uzupełnienie składu Zarządu przez wybór nowych członków Zarządu:
a) zgłaszanie kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne,
d) ogłoszenie wyników wyborów.
20. Przedstawienie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.
21. Wybór pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
22. Pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia w Alzheimer Polska.
23. Zaplanowanie działań w 2024 roku.
19. Zatwierdzenie budżetu na 2024 rok.
20. Dyskusja, wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 22.06.2022 roku o godzinie 16:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne – prezes.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.
7. Sprawozdanie finansowe – skarbnik.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie nowych członków – informacja.
12. Skreślenie członków – informacja.
13. Przyjęcie uchwały o zwolnieniu ze składek członkowskich.
14.Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na usługi teleinformatyczne.
15. Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na paliwo.
16. Wybór pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
18. Zaplanowanie działań w 2022 roku.
19. Zatwierdzenie budżetu na 2022 roku.
20. Dyskusja, wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 15.06.2021 roku o godzinie 15:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne – prezes.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.
7. Sprawozdanie finansowe – skarbnik.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie nowych członków – informacja.
12. Skreślenie członków – informacja.
13. Przyjęcie uchwały o zwolnieniu ze składek członkowskich.
14.Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na usługi teleinformatyczne.
15. Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na paliwo.
16. Wybór pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
17. Zaplanowanie działań w 2021 roku.
18. Zatwierdzenie budżetu na 2021 roku.
19. Dyskusja, wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.


* NOWE PROJEKTY STOWARZYSZENIA

1. Od 9 maja 2021 rusza program Zielony Parasol. W ramach projektu chorymi i ich rodzinami zajmować się będzie zespół specjalistów: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, opiekunka i psycholog. Przekażą oni konkretną i praktyczną wiedzę na temat opieki, pielęgnacji i aktywizacji chorego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt (tel. 607 079 005 lub e-mail: alzheimerbydgoszcz@wp.pl.

2. Od 10 maja 2021 Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu Covid i my. Jest to projekt nakierowany na przerwanie izolacji społecznej chorych i ich rodzin w okresie pandemi i udzielanie świadczeń w domu podopiecznych
Jeśli potrzebujesz wsparcia w opiece, jest Ci trudno z opieką w okresie pandemii, zgłoś się do projektu (tel. 607 079 005, e-mail: alzheimerbydgoszcz@wp)


Wrzesień jest Miedzynarodowym Miesiącem Choroby Alzheimera.
Czy wiecie, że co 3 sekundy ktoś na świecie zapada na otępienie?


* Terminy spotkań Stowarzyszenia w roku szkolnym 2020/2021 roku:

- 14 września 2020 o godzinie 16:00
- 23 września 2020 o godzinie 16:30
Spotykamy się w nowym miejscu - Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy


* Terminy spotkań Stowarzyszenia w roku szkolnym 2019/2020 roku:

- 19 września 2019
- 03 października 2019
- 17 października 2019
- 07 listopada 2019
- 28 listopada 2019
- 5 grudnia 2019
- 12 grudnia 2019 - Spotkanie Opłatkowe w restauracji Pod Dębem
- 9 stycznia 2020
- 16 stycznia 2020
- 13 lutego 2020
- 27 lutego 2020
- 05 marca 2020 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
- 19 marca 2020
- 02 kwietnia 2020
- 23 kwietnia 2020
- 07 maja 2020
- 21 maja 2020
- 4 czerwca 2020
- 18 czerwca 2020

Spotykamy się w Zespole Szkół Medycznych przy ul.Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy o godzinie 16:00.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 07.03.2019 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Medycznych w Bydgoszczy przy ulicy Swarzewskiej 10.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne – prezes.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.
7. Sprawozdanie finansowe – skarbnik.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie nowych członków – informacja.
12. Skreślenie członków – informacja.
13. Przyjęcie uchwały o zwolnieniu ze składek członkowskich.
14.Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na usługi teleinformatyczne.
15. Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na paliwo.
16. Wybór pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
17. Zaplanowanie działań w 2019 roku.
18. Zatwierdzenie budżetu na 2019roku.
19. Dyskusja, wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.

* Terminy spotkań Stowarzyszenia w 2019 roku:

- 7 lutego,
- 28 lutego,
- 7 marca - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
- 28 marca,
- 4 kwietnia,
- 25 kwietnia,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godzinę 16:00 do Zespołu Szkół Medycznych przy ul.Swarzewskiej 10.
Czekamy na wszystkich zainteresowanych problematyką chorób otępiennych,
na chorych i ich opiekunów, osoby potrzebujące wsparcia oraz pomocy w opiece.

* W kwietniu 2018 Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego rozpoczyna realizację programu ZIELONY PARASOL.
Program jest dotowany przez Urząd Marszałkowski.

urzad marszalkowski

W ramach programu chorych odwiedza w domu 5-osobowy zespół specjalistów:
pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, regabilitant, opiekunka i psycholog,
aby jak najbardziej wesprzeć i usprawnić przebieg opieki nad chorym.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji dzwoniąc pod nr telefonu 607 079 005.

------------------------------

------------------------------

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 08.03.2018 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Medycznych w Bydgoszczy przy ulicy Swarzewskiej 10.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie merytoryczne – prezes.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.
7. Sprawozdanie finansowe – skarbnik.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie nowych członków – informacja.
12. Skreślenie członków – informacja.
13. Przyjęcie uchwały o zwolnieniu ze składek członkowskich.
14.Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na usługi teleinformatyczne.
15. Przyjęcie uchwały o wysokości kwoty przeznaczonej na paliwo.
16. Wybór pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
17. Zaplanowanie działań w 2018 roku.
18. Zatwierdzenie budżetu na 2018roku.
19. Dyskusja, wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.

------------------------------

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY PAMIĘTAĆ JUŻ NIE POTRAFIĄ


Rozliczenie PIT z PITax.pl

- - - - - - - - - -


Rozliczenie PIT z PITax.pl


Przekaż 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia


KRS: 0000062746

Rozliczenie PIT z PITax.pl


Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

------------------------------

* Oto terminy spotkań Stowarzyszenia w 2017 roku:

- 5 stycznia
- 19 stycznia
- 16 lutego - zabawa karnawałowa
- 2 marca - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
- 16 marca
- 6 kwietnia
- 20 kwietnia
- 11 maja
- 25 maja
- 8 czerwca
- 22 czerwca

Wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do ośrodka "Perła Borów" w Tleniu - 05.08.2017 - 12.08.2017.

- 7 września
- 21 września - obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera
- 5 października
- 19 października
- 9 listopada
- 23 listopada
- 7 grudnia
- 14 grudnia - Spotkanie Opłatkowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godzinę 16:00 do Zespołu Szkół Medycznych przy ul.Swarzewskiej 10.
Od dawna wiadomo, że w grupie raźniej, więc korzystajmy z tego aby móc lepiej radzić sobie z opieką nad osobą chorującą.

------------------------------

* Dnia 20 października 2016 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Prosimy o obecność.

------------------------------

*W kwietniu 2016 roku Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego rozpoczyna realizację programu ZIELONY PARASOL. Program dotowany jest przez Urząd Marszałkowski
urzad marszalkowski

W ramach programu chorych odwiedza w domu 4-osobowy zespół specjalistów: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, rehabilitant i psycholog aby jak najbardziej wesprzeć i usprawnić przebieg opieki nad chorym.
Programem jest objęte 8 rodzin.

------------------------------


* Harmonogram spotkań Stowarzyszenia w roku 2016:

- 7 stycznia
- 14 stycznia
- 4 lutego (zabawa karnawałowa)
- 18 lutego
- 3 marca
- 17 marca
- 7 kwietnia
- 21 kwietnia
- 5 maja
- 19 maja
- 2 czerwca
- 16 czerwca
- 8 września
- 22 września
- 6 października
- 20 października
- 3 listopada
- 17 listopada
- 1 grudnia
- 15 grudnia (spotkanie wigilijne)

Spotkania odbywają się przy ul. Swarzewskiej 10 o godzinie 16.00. Zapraszamy !!!

------------------------------

* Dnia 05.09.2015 (sobota) będziemy się wystawiać na Wyspie Młyńskiej na III Bydgoskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych

------------------------------

* Aktualne terminy spotkań:

- 17.09.2015
- 24.09.2015
- 08.10.2015
- 22.10.2015
- 05.11.2015
- 19.11.2015
- 03.12.2015
- 17.12.2015 - Wigilia


Zapraszamy !!!

------------------------------

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY PAMIĘTAĆ JUŻ NIE POTRAFIĄ


1procent


Przekaż 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia


KRS: 0000062746

------------------------------

* "W ZDROWSZYM CIELE ZDROWSZY DUCH" wyjazd do Tlenia w dniach 09.08. - 16.08.2014 współfinansowany przez Urząd Miejski w Bydgoszczy

------------------------------

* W dniach 06.06.2014 - 08.06.2014 Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego organizuje konferencję "W KRĘGU CZŁOWIEKA ZAPOMINAJĄCEGO". Konferencja połączona jest z obchodami 15-lecia Stowarzyszenia.

------------------------------

* Od kwietnia 2014 realizujemy zadanie publiczne "WYDOBYĆ Z NIEPAMIĘCI"- zadanie częściowo finansowane z budżetu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

------------------------------

* W kwietniu 2014 Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego rozpoczyna realizację programu ZIELONY PARASOL. Program dotowany jest przez Urząd Marszałkowski
urzad marszalkowski

W ramach programu chorych odwiedza w domu 4-osobowy zespół specjalistów: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, regabilitant i psycholog aby jak najbardziej wesprzeć i usprawnić przebieg opieki nad chorym.

------------------------------* Spotkania odbywają się w Zespole Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10 w Bydgoszczy. Rozpoczynają się o godzinie 16:00. Zapraszamy!